Wat is BAN Vlaanderen?

BAN Vlaanderen is het Business Angels Netwerk in Vlaanderen, een platform met toegevoegde waarde waarbinnen startende of groeiende ondernemers op zoek naar risicokapitaal in contact worden gebracht met informele private investeerders, de zogenaamde Business Angels. Deze Business Angels brengen niet alleen geld in maar ook hun eigen know-how, ervaring en contacten. Zowel aan de ondernemers als aan de business angels worden aansluitende diensten aangeboden.

BAN Vlaanderen is dus géén investeringsfonds, het neemt zelf geen participaties en neemt geen investeringsbeslissingen, noch voor eigen rekening, noch voor rekening van de aangesloten investeerders. Het is daarentegen een marktplaats, waar vraag en aanbod worden samengebracht. De informatie op deze site is bedoeld om u in te leiden in het doel en de werking van BAN Vlaanderen. Voor meer inlichtingen kunt u steeds één van onze regionale coördinatoren contacteren.

BAN Vlaanderen is een vereniging die tot doel heeft de economische groei in België te stimuleren door de ontwikkeling, de begeleiding en de promotie van het ondernemerschap en de investeringscultuur in België.

Gedragscode Business Angels

bijlage Gedragscode Business Angels

Boek "Business Angels ondersteunen uw groei"

iStock_000017437474Large.jpg

In het kader van het project Groeigazellen, dat het Vlaamse Business Angels Netwerk (BAN) heeft afgerond, is er een mooi boek uitgegeven waarin 15 groeibedrijven getuigen over het vallen en opstaan van hun onderneming. De bedrijfsleiders vertellen openhartig over de valkuilen die ze hebben getrotseerd en hoe ze langzaam hebben getimmerd aan het succes van hun bedrijf. Daarbij komt ook aan bod op welke instanties ze zoal een beroep hebben gedaan om de moeilijkheden te overwinnen.
Dit boek is een must voor iedere starter, manager of eigenaar-ondernemer met de vastberaden wil om te groeien! Deze herkenbare verhalen zullen hen zeker inspireren om de ontwikkeling die ze voor ogen hebben, een stuk gemakkelijker te maken.


Lees hier "Business Angels ondersteunen uw groei" digitaal

De werking van BAN Vlaanderen in beeld (1)


De werking van BAN Vlaanderen in beeld (2)


NIEUW!! Tax Shelter: Investeer als business angel en geniet een belastingvoordeel tot 45%! Handige checklist!
lees meer

Business Plan opmaken
©2016  Busines Angels Netwerk Vlaanderen